Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... До 65-річчя від дня народ...
логін: пароль: Реєстрація
ДО 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАДІЇ МИХАЙЛІВНИ БІБІК (25.09.1948)
пошук:

bibikБібік Надія Михайлівна
(25.09.1948 р.н.),

доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України,

фахівець у галузі навчання і виховання молодших школярів,
головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

 
         Педагоги, які працюють у галузі початкової освіти, добре знають Н. М. Бібік за її підручниками, численними публікаціями з проблем теорії і методики початкового навчання, виступами перед учителями і методистами, керівниками освітніх закладів різних рівнів.
         Народилася Надія Михайлівна 25 вересня 1948 року на Волині.
Її дитинство пройшло в родині так званих переселенців з Холмщини внаслідок операції “ Вісла”. Батьки, зірвані в одну ніч із землі дідів-прадідів, опинилися в чужому краї, де треба було розпочинати життя спочатку.

         Шкільне навчання припадає на 1955-1965 роки.У 1968-1972 – студентка філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О. Горького (українське відділення).

         За призначенням працювала в СШ No 190 м. Києва вчителькою української мови і літератури.    З 1976 року перейшла на роботу до Науково-дослідного інституту педагогіки в лабораторію навчання і виховання дітей шестирічного віку. Її прихід на наукову педагогічну працю практично збігся з розгортанням широкомасштабного експериментально-дослідного навчання в чотирьох районах України, метою якого було підготувати грунт для массового переходу на систематичне навчання дітей шестирічного віку.
         Надія Михайлівна в цьому експерименті очолила творчу группу з розробки змісту  науково-методичного забезпечення, нового на той час для початкової школи, навчального предмета “ Ознайомлення з навколишнім світом”. Підготовлений під її керівництвом і за її авторської участі навчально-методичний комплект з цього предмета витримав 11 видань. В останньому
варіанті він вилився в сучасний шкільний суспільно-природничий курс “Я і Україна”, який вивчають учні 1-4 класів усіх типів шкіл нашої держави. Для сучасної шкільної освіти характерними є пошуки нових навчальних технологій, спрямованих на запобігання навчальному перевантаженню учнів, особливо молодшого шкільного віку 6-9 років. Один із дидактичних шляхів оптимізації навчального процессу є інтегрування змісту складових шкільної освіти, що не тільки активізує навчальну працю молодших школярів, а й значно підвищує інтерес до неї.
       Наукові напрацювання дослідниці, здійснені в 70-80-ті роки, були покладені в основу її кандидатської дисертації на тему “Формування пізнавальних інтересів учнів шестирічного віку в процесі ознайомлення з навколишнім”, захищеної в 1985 році. У 80-90-х роках лабораторія початкового навчання НДІ педагогіки стала осередком підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ( доктори і кандидати наук ) для вищих педагогічних навчальних закладів України. У 1993 році Надія Михайлівна очолила цю лабораторію і керувала нею до 1999 року.

         Характерною особливістю вченої є вміння проаналізувати й узагальнити розрізнені педагогічні факти, виявити в них істотні для освітнього процессу деталі, встановити закономірності і зробити відповідні висновки. Сааме ці риси наукового почерку Надії Михайлівни дозволили їй виконати докторське дослідження з однієї із найскладніших наукових спеціальностей у галузі педагогіки – теорії навчання. Захищена нею в 1999 роцідисертація на тему “Формування пізнавальних інтересів молодших школярів”. Наукова цілеспрямованість, чіткість у постановці наукової проблеми, творчість у пошуках шляхів її розв’язання, високі організаторські здібності вченої не могли бути непоміченими серед вченого світу. У 1999 році її призначають проректором з наукової роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, а в 2001 – вона стає заступником директора з наукової роботи рідного їй Інституту педагогіки НАПН України. Н. М. Бібік є співавтором нової Концепції 12-річної школи і Державного стандарту загальної початкової освіти, реалізація яких здійснюється на виконання відповідної Постанови Кабінету Міністрів України. Активна педагогічна і громадська діяльність вченої послужила підставою для обрання її в 1999 році членом кореспондентом, а з грудня 2002 року вона – дійсний член (академік)
Національної академії педагогічних наук України і очолює в ній Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті. Нині Н. М. Бібік доводиться розв’язувати проблеми модернізації системи шкільної освіти по всій вертикалі – від початкової до старшої ланки. Надія Михайлівна, пройшовши високу наукову школу у своєї наставниці з обох дисертацій академіка НАПН України Савченко О. Я., нині сама керує багатьма дослідниками, здобувачами наукового звання в галузі педагогіки. Вона є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом редколегій ряду журналів: “Початкова школа”, “Історія в школах України” та ін., очолює редакційну колегію журналу “Кроки до демократичної освіти”.

 

                                                                                                            М.С.Вашуленко,

                                                                         доктор педагогічних наук, професор,
                                                                                                академік НАПН України

 

                                                                                                                      

 

Віртуальна книжкова виставка
Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com